Compliance Officer till Erik Penser Bank

Scroll to content

                                 EPB Logga.jfif

Nu utökar Erik Penser Bank sin Compliancefunktion och söker dig med flerårig erfarenhet från Compliance inom bank/värdepappersbolag. Du kommer att ingå i ett Complianceteam på tre personer och rapportera till bankens Chief Compliance Officer.  

Vi söker dig med gedigen kunskap om metoder för styrning, hantering och kontroll av compliancerisker, som självständigt kan driva arbetsuppgifter från start till mål och som trivs med att inte bara förvalta utan också skapa nytt. Du bör också trivas i rollen som pedagog och utbildare vara van att tala även inför större grupper. Då vi är en liten bank med ca 100 anställda, men med ett brett utbud av produkter och tjänster, kan vi locka med en bred roll med mycket eget ansvar och möjlighet att påverka i en verksamhetsnära roll med många kontaktytor. 

Exempel på arbetsuppgifter: 

 • Skapa och vidareutveckla utbildningsprogram, samt löpande utbilda och följa upp medarbetares kompetens inom externa och interna regelverk,
 • Upprätta kontrollprogram och löpande genomföra kontroller inom bankens verksamhet (bla inom Mifid/Mifir)
 • Delta i arbete avseende identifiering och hantering av intressekonflikter
 • Löpande bevaka första linjens hantering av väsentliga compliancerisker och genomföra granskningar
 • Bedömning och kontroll av ärenden kopplat till anställdas egna affärer
 • Löpande rådgivning till första linjen
 • Rådgivning och kontroll i samband med projekt omfattande nya produkter och tjänster (NPAP) och outsourcing
 • Upprätta och uppdatera styrdokument samt ta fram underlag inför rapportering till styrelse och ledning
 • Uppföljning av processer och öppna iakttagelser
 • Deltagande i relevanta arbetsgrupper inom Svensk Värdepappersmarknad

Din profil

Vi söker dig med en relevant akademisk utbildning (inom juridik och/eller ekonomi) minst fem års arbetslivserfarenhet från finansiell verksamhet. Du har god förståelse för affärs- och transaktionsflöden inom bank och värdepappersbolag och om lagar och förordningar som gäller för bankens tillståndspliktiga områden, såsom Mifid/Mifir. Det är meriterande om du dessutom har kunskap om försäkringsdistribution, fondreglering samt bestämmelser för anställdas egna affärer.  

Rollen kräver SwedSec-licens för ledning och kontroll. Denna kan dock tas inom en angiven tidsram efter att anställningen påbörjats. Vi ser gärna att du har erfarenhet av compliancearbete på finansiellt institut, complianceuppdrag på konsultfirma eller advokatbyrå och är van vid att vidareutveckla och implementera granskningar och processer. Annan lämplig bakgrund om du inte arbetar inom Compliance idag kan vara från internrevision/-kontroll, med god förståelse för processer, regelverk, granskningar, dokumentation och uppföljning inom finansiell verksamhet.

Vi ser gärna att du har mycket goda kunskaper i Excel och är skicklig på att strukturera både data och text och presentera dina slutsatser på ett lättförståeligt sätt.  

Av dig som person kommer det ställas krav på god social förmåga, integritet, objektivitet och analytisk förmåga. Du kan sätta dig in i komplexa regelverk och förstå hur dessa påverkar verksamheten. En god kommunikativ och pedagogisk förmåga är också avgörande för att lyckas i rollen – inte minst i samband med utbildningssituationer. Du bör också trivas i en roll där du snabbt behöver sätta dig in i nya frågor, agera rådgivande och se möjligheter!  

Om Erik Penser Bank

Erik Penser Bank erbjuder ett brett urval av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare och fokuserar på att skapa värde till våra kunder. Banken har cirka 100 anställda och kontor i Stockholm. Affärskulturen bygger på en övertygelse om att långsiktig framgång för banken endast kan vara grundad på framgång för våra kunder och uppdragsgivare.

Läs mer på www.penser.se  

Ansökan

I denna rekrytering har Erik Penser Bank valt att samarbeta med SJR. Intervjuer och urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sara Borgeström på 070-4715914 alt på sara.borgestrom@sjr.se


Varmt välkommen med din ansökan!

För information om hur vi behandlar kandidaters personuppgifter se vår integritetspolicy https://sjr.se/gdpr/integritet...  


 Titel: Compliance Officer 


Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Med fokus på långsiktiga relationer

Våra rekryterings- och konsultuppdrag präglas av professionalism, proaktivitet och träffsäkerhet. Vi eftersträvar långsiktiga relationer med attraktiva företag, kandidater och konsulter.

Det gör vi genom att:

 

 • Vara nischade

  Vi kan ekonomi, bank och finans, och vi kan rekryterings- och konsultverksamhet. Det är det vi är bäst på och därför gör vi inget annat. Det har vi gjort sedan 1993.

 • Hålla hög kvalitét

  Vi har väl beprövade och jobbar för att ständigt förbättra våra processer för att säkerställa rätt person för rätt uppdrag.

 • Ha ett högt personligt engagemang

  Vi tror att en personlig dialog tillsammans med en strävan till ständig förbättring, är det som håller i längden.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor