Skatteansvarig / Head of Tax till Hemsö Fastighets AB

Scroll to content


                                        Hemsö logga.png

Som Skatteansvarig kommer du ha det övergripande ansvaret för inkomstskatt, fastighetsskatt, moms och punktskatter inom koncernen. Du beräknar uppskjuten skatt samt analyserar aktuell skatt på koncernnivå. I rollen ingår också att se till att hålla verksamheten uppdaterad vad gäller lagar och regelverk för inkomstskatter och moms.                               

 

Din arbetsplats ligger i centralt i trevliga lokaler vid Humlegården hos en arbetsgivare med ett tydligt fokus på att attrahera och utveckla de bästa medarbetarna inom fastighetsbranschen. Du rapporterar till Ekonomichefen och har ett nära samarbete med Koncernredovisningsansvarig samt med Förvaltningen.

Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter

 • Optimera koncernens skattehantering i enlighet med av styrelsen fastslagen skattepolicy.
 • Ansvara för rapportering av redovisad skatt till ledningsgrupp, styrelse och i koncernens externa rapportering i enlighet med IFRS
 • Upprättande av kvartalsanalys av aktuell och uppskjuten skatt  
 • Utveckla skatteanalysen i utfall och prognos
 • Bevaka skattefrågor vid bolags- och fastighetstransaktioner
 • Vid behov hålla internutbildningar i moms- och skattefrågor.
 • Ha samordningsansvar avseende momsfrågor, vara kontaktperson internt mot förvaltning och externt mot skatte- och momskonsulter

Din profil 

Vi söker dig med en akademisk examen inom ekonomi och minst fem års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har skattekompetens inom inkomstskatt och moms likväl som koncernredovisningskompetens och kunskap om olika regelverk så som RFR2 och IFRS.

Du har en god numerisk analytisk förmåga, ser ekonomiska sammanhang och har lätt att dra affärsmässiga slutsatser. Du har en stark social förmåga, arbetar effektivt och kan driva ditt arbete framåt på ett självständigt sätt mot uppsatta mål. Du planerar och genomför dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt i rätt tid med hög kvalitet.

Om Hemsö 

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.

Medarbetarna är viktiga för ett framgångsrikt Hemsö. Vi arbetar systematiskt med att attrahera och utveckla medarbetare för att vi ska ha rätt kompetens över tid. Hemsö blev som enda företag i fastighetsbranschen utsedd till ett av Sveriges bästa karriärföretag 2019 och har även fått utmärkelsen de tre tidigare åren.  

Ansökan

I denna rekrytering har Hemsö valt att samarbeta med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sara Borgeström på 070-471 59 14. Vi intervjuar löpande så ansök gärna så snart som möjligt.  

Varmt välkommen med din ansökan!Titel: Skatteansvarig 


Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Med fokus på långsiktiga relationer

Våra rekryterings- och konsultuppdrag präglas av professionalism, proaktivitet och träffsäkerhet. Vi eftersträvar långsiktiga relationer med attraktiva företag, kandidater och konsulter.

Det gör vi genom att:

 

 • Vara nischade

  Vi kan ekonomi, bank och finans, och vi kan rekryterings- och konsultverksamhet. Det är det vi är bäst på och därför gör vi inget annat. Det har vi gjort sedan 1993.

 • Hålla hög kvalitét

  Vi har väl beprövade och jobbar för att ständigt förbättra våra processer för att säkerställa rätt person för rätt uppdrag.

 • Ha ett högt personligt engagemang

  Vi tror att en personlig dialog tillsammans med en strävan till ständig förbättring, är det som håller i längden.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor