facebook tracking

Affärsutvecklare/Projektledare Digitalisering till energibolag

Scroll to content

SJR söker för kunds räkning en Affärsutvecklare/Projektledare till energibolag. Uppdraget är heltid och pågår i 6 månader med start i januari. 


Uppdragsbeskrivning

 • Kartlägga informationsbehov för internhantering av flytande bränsle – Kvalitet och Kvantitet
 • Skapa en lösning för att dokumentera och tillgängliggöra data om bränslekvalitet i cisternerna i Värtahamnen
 • Skapa en kravspecifikation, upphandla och implementera en ny prisdatabas.
 • Flytta exponeringsmodellen från excel till en behovsanpassad lösning.
 • Driva ett Proof of Concept-projekt för Bildigenkänning i Brista2 för att validera utifall en dylik lösning kan identifiera överstort material i avfallsbunkern med god kvalitet  
 • Identifiera lösningar för att sammanställa kvalitet på tillfört bränsle till Kvv8 och förbättra bedömningen av Ekonomisk verkningsgrad för Kvv8


 • Facilitera skapandet av en visuell bild i Power-BI för körplanen, både 5-dagars och 30-dagarsvyn.
 • Driva förändringsarbete för att förankra nya arbetssätt i konservativ miljö
 • Hantera komplexa processer med många stakeholders
 • Hämta hem affärsvärde i pågående initiativ
 • Kommunicera med berörda parter för att driva förändring och säkerställa genomförande
 • Kontinuerligt utvärdera och initiera nya initiativ för att driva interndigitaliseringen framåt på ett värdeskapande vis. 

Kompetenskrav

 • Praktisk erfarenhet av digitaliseringsarbete i konservativa branscher
 • Erfarenhet av att identifiera värdeskapande attribut för kunden
 • Erfarenhet av att leda förändringsprojekt i större organisationer
 • Erfarenhet av att ta fram och paketera beslutsunderlag
 • Erfarenhet av desktop research 
 • Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i skrift och tal


Personliga egenskaper:

o   Stark analytisk och strategisk förmåga

o    Drivande och självständig med god förmåga till kommunikation och samarbete

o    Entusiasmerande inställning till förändringsarbete och uthållighet runt de utmaningar som komplexa projekt utsätts för

o    God kommunikationsförmåga

o    Förmåga att sätta sig in i och tillgodogöra sig ny information


Varmt välkommen med din ansökan!

För information om hur vi behandlar kandidaters personuppgifter se vår integritetspolicy: https://sjr.se/gdpr/integritet...


Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.

Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som hjälper dig med dina utmaningar. 


Om företaget
SJR in Sweden (SJR) är ett av Sveriges ledande och mest erfarna bolag inom rekrytering och konsultlösningar. Ända sedan starten 1993 har vi varit specialiserade inom såväl personlighetsbedömning som de områden vi rekryterar till, vilket ger oss en unik förmåga att utifrån högt ställda krav matcha rätt kompetens med rätt uppdragsgivare. Vi erbjuder specialistkompetens inom Finance, HR, Supply Chain och IT.

SJR är idag cirka 550 medarbetare fördelade på tre regioner – Stockholm, Väst och Syd, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia AB med dotterbolagen SJR in Sweden AB, Ogunsen AB, SJR IT AB och WES AB.

 


Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Med fokus på långsiktiga relationer

Våra rekryterings- och konsultuppdrag präglas av professionalism, proaktivitet och träffsäkerhet. Vi eftersträvar långsiktiga relationer med attraktiva företag, kandidater och konsulter.

Det gör vi genom att:

 

 • Vara nischade

  Vi kan ekonomi, bank och finans, och vi kan rekryterings- och konsultverksamhet. Det är det vi är bäst på och därför gör vi inget annat. Det har vi gjort sedan 1993.

 • Hålla hög kvalitét

  Vi har väl beprövade och jobbar för att ständigt förbättra våra processer för att säkerställa rätt person för rätt uppdrag.

 • Ha ett högt personligt engagemang

  Vi tror att en personlig dialog tillsammans med en strävan till ständig förbättring, är det som håller i längden.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor