facebook tracking
Affärsområdescontroller till PostNord TPL i Helsingborg

Affärsområdescontroller till PostNord TPL i Helsingborg

 

Postnord logga.png

 

PostNord TPL AB, som ingår i PostNord-koncernen som ett självständigt dotterbolag, är den snabbast växande och ledande tredjepartslogistikoperatören i Sverige och i Norden. Vi erbjuder den nordiska marknaden innovativa och kostnadseffektiva logistiklösningar som sträcker sig hela vägen från producent till konsument. Våra kunder är alltifrån det lilla e-handelsföretaget till den stora globala aktören. Oavsett kundens storlek och bakgrund så är vår drivkraft att alltid leverera en logistiklösning som ökar kundens konkurrenskraft och möjliggör ökad tillväxt.

PostNord TPL AB är lokaliserade i Stockholm, Norrköping, Göteborg, Helsingborg och Ljungby. 2017 omsatte vi ca 2 miljarder SEK och sysselsatta ca 2 200 personer. Den totala lagerytan som vi förfogar över är ca 500 000 m2.

Är du en affärsdriven controller som vill arbeta i en framgångsrik och expansiv organisation? Trivs du med att arbeta verksamhetsnära med såväl strategiska som operativa frågor? PostNord TPL söker nu en affärsområdescontroller till region syd. Tjänsten är placerad på kontoret i Helsingborg och du arbetar nära samt rapporterar till COO.

Ansvar och arbetsuppgifter
Rollen är av såväl stödjande som utmanande art och du fungerar som sammanhållande länk och diskussionspartner till affärsområdets olika funktioner och arbetar aktivt med effektiviserings- och förbättringsåtgärder. I ditt ansvar ingår:

 • Affärsstöd och koordinera affärsplaneringsarbetet med fokus på budget och prognoser
 • Avtalshantering - innehåll och aktiv medverkan i förhandlingar
 • Att leda arbetet med månads- och årsbokslut och genomföra analys
 • Vecko- och månadsrapportering/uppföljning
 • Lönsamhetsuppföljning och -analys
 • Utveckling och uppföljning av nyckeltal och mätverktyg
 • Produktkalkyler och investeringar
 • Projektledning, uppföljning och analys
 • Delaktighet i förvärv
 • Att kommunicera och skapa förståelse för ekonomiprocesserna inom bolaget

Du ges stor frihet och ansvar att såväl påverka som utveckla rollen och du vill vara del av organisationens idé om ett kundnära agerande med såväl långsiktighet som flexibilitet. Du ingår i den lokala ledningsgruppen och har ett begränsat personalansvar.

Bakgrund och kvalifikationer
Vi söker dig som är civilekonom med flera års controllingerfarenhet där affärsuppföljning, projektledning och komplex verksamhets-/processutveckling varit givna delar, meriterande med erfarenhet inom logistik. Du har i din roll god vana av analys och rådgivning till VD/ledningsgrupp samt är en erfaren Excel- och affärssystemsanvändare. Givet rollens beskaffenhet ställs det krav på mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska.

Personlighet
Du är en ambitiös, driven, resultatinriktad och affärsmässig person med stort engagemang. Din tydlighet, kommunikativa förmåga och förtroendeingivande sätt är lika naturligt för dig som att du besitter viss pondus och kan leda, motivera och skapa resultat genom andra. Då arbetet utförs både på detalj- och helhetsnivå behöver du vara noggrann samtidigt som du är analytisk och snabbt skapar dig en situationsanpassad förståelse. Du arbetar proaktivt, är beslutsmässig och tar ansvar för beslut som fattats. Mod och en vilja att ta dig an utmaningar och snabbt ändra fokus i en dynamisk, utmanande och skiftande miljö är förutsättningar för att såväl trivas som att bli framgångsrik i denna roll. Du får gärna även ha ett öppet sinne och en god portion humor. 

Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar PostNord TPL med SJR. Då vi arbetar med löpande urval ser vi gärna att du ansöker snarast. Har du frågor om tjänsten eller processen kontaktar du rekryteringskonsult Sebastian Anderson på 040-66 55 102.

Välkommen med din ansökan!

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Med fokus på långsiktiga relationer

Våra rekryterings- och konsultuppdrag präglas av professionalism, proaktivitet och träffsäkerhet. Vi eftersträvar långsiktiga relationer med attraktiva företag, kandidater och konsulter.

Det gör vi genom att:

 

 • Vara nischade

  Vi kan ekonomi, bank och finans, och vi kan rekryterings- och konsultverksamhet. Det är det vi är bäst på och därför gör vi inget annat. Det har vi gjort sedan 1993.

 • Hålla hög kvalitét

  Vi har väl beprövade och jobbar för att ständigt förbättra våra processer för att säkerställa rätt person för rätt uppdrag.

 • Ha ett högt personligt engagemang

  Vi tror att en personlig dialog tillsammans med en strävan till ständig förbättring, är det som håller i längden.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor