Risk controller till Första AP-fonden

Scroll to content

                       AP 1.png

 

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Första AP-fondens viktiga arbete med riskhantering och kontroll. Vill du kombinera operativa och finansiella risker såväl operationellt som strategiskt arbete i en bred roll där du verkligen kan göra skillnad? Då kan du vara personen vi söker!

Om tjänsten

Du kommer att rapportera till fondens Riskchef/CRO som i sin tur rapporterar till styrelse och VD. Gruppen består idag av en medarbetare förutom riskchefen själv samt inhyrd konsult. CRO har nyligen tillträtt från en roll inom AP1s förvaltarorganisation och söker nu en medarbetare som vill vara med på resan att skapa en proaktiv, rådgivande, effektiv och värdeskapande riskfunktion.      

Riskkontrolls huvudsakliga arbetsuppgifter

Gruppens ansvar handlar om att kontrollera, mäta, analysera och rapportera risker, detta innebär bland annat att:  

 • Kontrollera att limiter och begränsning som beslutats av Styrelse och VD och/eller lagar och direktiv efterlevs
 • Kontrollera att verksamheten kan övervaka sina relevanta risker på ett effektivt sätt och att alla större risker som fonden exponeras för hanteras
 • Mäta och säkerställa att modeller och metoder för finansiell riskstyrning används av hela fonden samt säkerställa principer för olika riskanalyser
 • Rapportera finansiella och operativa risker till VD och CIO
 • Kvartalsvis rapportera operativa risker samt incidenter till styrelse och VD
 • Löpande rapportera riskrelaterade frågor och överträdelse av limiter och begränsningar till styrelse och VD

Din profil

Vi söker dig med en relevant akademisk utbildning, gärna innefattande såväl matematik som juridik. Då rollen är bred och täcker allt från löpande finansiell och operativ riskkontroll till strategiskt arbete, söker vi en generalist inom risk management snarare än en specialist inom ett av ovanstående områden. Det viktigaste är dock din nyfikenhet, att du är förändringsbenägen och har lätt att ta till dig ny kunskap. Vi uppskattar också att du kan kombinera mer rutinmässiga arbetsuppgifter med att driva projekt och bidra till gruppens strategiska utveckling. Att du är analytisk, kan ifrågasätta och vill skapa nya processer och rutiner för riskhantering är också något vi värdesätter.

Tjänsten innebär omfattande externa och interna kontaktytor vilket ställer krav på tydlighet, lyhördhet och god samarbetsförmåga.

Rätt person motiveras av en roll där den personliga insatsen syns och gör skillnad och det finns goda möjligheter att driva utvecklingsarbete!

Om Första AP-fonden

Första AP-fonden har i uppdrag från Sveriges Riksdag att förvalta en del av kapitalet i det svenska inkomstpensionssystemet. Fonden förvaltar globala tillgångar till ett värde av cirka 393 miljarder kronor den 31 december 2020. Ungefär 60 procent av portföljen är investerad utomlands. Målet är att långsiktigt bidra till en hög och förutsägbar inkomstpension för nuvarande och framtida pensionärer genom kostnadseffektiv förvaltning och väl avvägt risktagande. Fonden har en global inriktning med placeringar i aktier, obligationer, alternativa tillgångar, räntor och valutor. Tillgångarna förvaltas såväl internt som genom externa förvaltare.  

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar AP1 med SJR. Du söker tjänsten via www.sjr.se. Urval och intervjuer sker löpande och vi ber dig ansöka snarast. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Sara Borgeström på 070-4715914 om du har några frågor. 

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Med fokus på långsiktiga relationer

Våra rekryterings- och konsultuppdrag präglas av professionalism, proaktivitet och träffsäkerhet. Vi eftersträvar långsiktiga relationer med attraktiva företag, kandidater och konsulter.

Det gör vi genom att:

 

 • Vara nischade

  Vi kan ekonomi, bank och finans, och vi kan rekryterings- och konsultverksamhet. Det är det vi är bäst på och därför gör vi inget annat. Det har vi gjort sedan 1993.

 • Hålla hög kvalitét

  Vi har väl beprövade och jobbar för att ständigt förbättra våra processer för att säkerställa rätt person för rätt uppdrag.

 • Ha ett högt personligt engagemang

  Vi tror att en personlig dialog tillsammans med en strävan till ständig förbättring, är det som håller i längden.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor